Disclaimer

Aansprakelijk!

Geluksvogels spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht je toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als je ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar je de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur je reactie per e-mail naar: info@wijzijngeluksvogels.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Geluksvogels via deze website, acht Geluksvogels zich niet aansprakelijk.

Het gebruik van de website en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat je uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we je binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Privacy?

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt in het kader van je reactie of verzoek om informatie worden enkel gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

Geluksvogels accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Geluksvogels of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Geluksvogels een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Geluksvogels, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als je vragen of problemen hebt met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Winkelwagen
Scroll naar boven