Wat doet Vogelwerkgroep Zutphen?

De Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken is opgericht in april 2005. Het werkgebied omvat de gemeente Zutphen en delen van de gemeenten Brummen, Voorst, Lochem en Bronckhorst. Voor kaartjes zie Werkgebied.

De vogelwerkgroep heeft drie hoofddoelen:

  • Kennis verzamelen over vogels in het werkgebied
  • Beschermen van vogels en hun leefgebied
  • Overdragen van kennis over en enthousiasme voor vogels

Contact

Secretariaat
vwgzutphen@gmail.com

Excursiecommissie
anshouweling@gmail.com

Uilenwerkgroep
Zie contactpagina uilenwerkgroep

De Jonge Vogelaars
jongevogelaars@gmail.com

Activiteiten

zondag 7 juni 2020

Excursie Rijnstrangen

De oude meanders van de Rijn onder Oud-Zevenaar vormen een prachtig natuurgebied, zeker in juni als alle rietzangertjes weer terug zijn en de zwarte sterns.
Nadere informatie in de nieuwsbrief van de Vogelwerkgroep Zutphen.